Moto Guzzi V10 - SWING

made by Kalich
K800 IMG 1820 K800 IMG 1828 K800 IMG 1830 K800 IMG 1832